Vernieuwd en helder overzicht

Vernieuwd en helder overzicht

Op veler verzoek heeft het onderdeel voortgang op 24boost een stevige opfrisbeurt gekregen. Met als resultaat een helder voortgangsoverzicht op groeps- student- en opdrachtniveau. Per leereenheid wordt nu direct een groepsoverzicht getoond, waarop onder meer te zien is welke opdrachten zijn opgegeven, aan welke opdrachten gewerkt wordt en wat de gemiddelde scores van een klas per opdracht zijn.

Overzichten

Op groepsniveau zijn de resultaten van meerdere groepen tegelijkertijd te bekijken en vergelijken. Zo wordt meteen duidelijk hoe de verschillende groepen bepaalde opdrachten hebben gemaakt. Daarnaast geven percentages inzage in de gemiddelde beoordeling. Wanneer één of meerdere groepen matig scoren op een specifieke opdracht, dan kan de docent direct ingrijpen door bijvoorbeeld meer instructie te geven en de opdracht opnieuw op te geven.

Ook per individu zijn de resultaten sneller in te zien. Door op Toon Student Details te klikken, verschijnt een overzicht van resultaten op studentniveau. U hoeft dus niet langer elke student apart aan te klikken om de persoonlijke voortgang te bekijken. Het overzicht is nog te filteren op alle opdrachten en op opgegeven opdrachten. De overzichten kunnen daarnaast nog geëxporteerd (naar pdf) en uitgeprint worden.

Legenda

De legenda in de voortgang is eveneens aangepast. Zo is er een nieuwe beoordelingsmogelijkheid toegevoegd; de voldoende. Een voldoende wordt in de voortgang als lichtgroen blokje met daarin een V weergegeven. Een onvoldoende wordt als oranje blokje met daarin een O getoond. Ook nieuw is een rood randje dat om een blokje verschijnt als de opdracht te laat is ingeleverd. Een blokje met een ezelsoortje geeft aan dat het een zelf na te kijken opdracht betreft. De kleuren grijs (inactief), blauw (mee bezig) en paars (opgegeven opdracht) en hun betekenis blijven ongewijzigd. De statistieken ‘Totaal aantal uren besteed, Aantal notities, Opdrachten ingeleverd en Opdrachten mee bezig’ worden niet langer weergegeven. Tot slot kan een student in de inhoudsopgave van een leereenheid nu ook de status van zijn opdrachten bekijken.