Student kan straks eigen werk nakijken

Eén van de grootste docentenwensen gaat in vervulling. Studenten kunnen straks hun eigen opdrachten nakijken op 24boost. Voorwaarde is wel dat voor de verschillende leereenheden alle antwoorden beschikbaar zijn. Daarnaast blijft de docent de regie voeren en bepaalt welke opdrachten de studenten zelf mogen nakijken en beoordelen met Goed, Voldoende of Onvoldoende.

De student kan het antwoordenmodel pas inzien wanneer er een antwoord is ingevuld. De nagekeken opdrachten levert de student ook weer in. Op die manier kan de docent namelijk altijd alle gemaakte opdrachten en beoordelingen in de voortgang terugvinden. Bij de opdrachten die door de student zelf zijn nagekeken, krijgt de docent het oorspronkelijke en het (eventueel) aangepaste antwoord te zien.

Pilot

Vooralsnog wordt er een pilot gedraaid met deze nieuwe functionaliteit. De bedoeling is echter, dat deze optie begin mei voor elke 24boost-gebruiker beschikbaar is. Meedoen met de pilot kan ook. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op via info@24boost.nl Bedenk daarbij wel dat de functionaliteit niet met terugwerkende kracht kan worden ingezet en niet kan worden toegepast op leereenheden waar vanuit al opdrachten opgegeven zijn.