Privacy

PRIVACYVERKLARING 24BOOST

Courseweb is aanbieder van de open, digitale leer- en werkomgeving 24boost. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

In deze privacyverklaring vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van studenten en leerlingen door Courseweb bij het gebruik van 24boost.

24boost is een platform dat wordt gebruikt in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Courseweb heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen’ onderschreven. In dit convenant is (specifiek voor het voortgezet onderwijs) vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Courseweb hanteert deze rolverdeling ook voor het beroepsonderwijs.

Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Courseweb is een ‘bewerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Courseweb altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.

Courseweb is lid van de brancheorganisatie GEU en conformeert zich aan het privacyreglement (www.geu.nuv.nl/privacy-reglement) van de GEU.

Bewerkersovereenkomst

In de Bewerkersovereenkomst van Courseweb wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor het voortgezet onderwijs en voor het beroepsonderwijs. Courseweb hanteert daarbij de ‘Model Bewerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen’. De Bewerkersovereenkomst vormt onderdeel van de contractuele afspraken die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn. Deze bewerkersovereenkomst wordt afgesloten met scholen die besluiten om 24boost te gebruiken.

 

Privacy Bijsluiters

In onze productspecifieke Privacy Bijsluiters leest u voor welke doeleinden welke persoonsgegevens in opdracht van de school worden verwerkt.

 

Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen’ moeten onderwijsinstellingen (ouders van) studenten en leerlingen informeren over het gebruik van digitale leermiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring, Privacy Bijsluiters of de bewerkersovereenkomst in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2016.