Over 24boost

Over 24boost

24boost is een open, digitale leer- en werkomgeving. Via het platform kunnen docenten en studenten altijd en overal bij hun lesmateriaal, opdrachten en toetsen. Daarnaast biedt 24boost te allen tijde inzicht in de voortgang en resultaten. Het enige dat je nodig hebt, is een pc, laptop, tablet of mobiele telefoon waarmee je toegang hebt tot het internet.

De combinatie van interactief lesmateriaal en functionaliteiten die optimaal afgestemd zijn op de persoonlijke leerbehoeften, leidt tot een optimaal werk- en leerrendement.
Het platform staat daarbij open voor een ieder die lesmateriaal digitaal en op een interactieve, didactische wijze aan wil bieden. Naast commerciële partijen is het voor docenten ook mogelijk om eigen lesmateriaal op het platform te plaatsen. Denk hierbij aan theorie, opdrachten, presentaties, toetsen en (verwijzingen naar) video’s (elders op internet).

 

banner16

Activerende didactiek

Nieuwe kennis en vaardigheden worden gekoppeld aan dat wat de student al weet. Het lesmateriaal zet aan tot kennisconstructie en helpt de student bij het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden, welke voor 40 procent het leerresultaat bepalen (Van der Stel & Veenman, 2008).

Altijd en overal werken

24boost biedt haar gebruikers de mogelijkheid om altijd en overal te kunnen werken en leren met het aangeboden lesmateriaal. Het enige dat je daarvoor nodig hebt is een pc, laptop, tablet of smartphone waarmee je toegang kunt krijgen tot internet. 24boost is namelijk een real-live online platform. Dat houdt in dat je werk direct wordt opgeslagen (in de cloud), maar ook dat je geen app of softwareprogramma hoeft te installeren. Een internetverbinding en een up-to-date browser volstaan om altijd en overal te kunnen werken en leren.

Leerproces vereenvoudigd

24boost versimpelt het leerproces voor docent en student door al het lesmateriaal overzichtelijk op één plek weer te geven. Daarnaast biedt het platform de mogelijkheid onderling te communiceren over het aangeboden lesmateriaal. Doordat 24boost gekoppeld kan worden aan andere systemen zoals een ELO, wordt de organisatie van het leerproces nog verder vereenvoudigd.

Optimaal leerrendement

Met 24boost wordt, ten opzichte van het traditionele leren, met dezelfde inspanningen een hogere leeropbrengst bereikt. Inzicht in voortgang en resultaten maakt sturen en coachen op individueel niveau mogelijk. Op die manier komt elke student optimaal tot zijn recht.

Persoonlijke leerbehoeften

In de adaptieve versie van 24boost wordt middels een nulmeting de actuele kennis die de student bezit over diverse leerdoelen van tevoren in kaart gebracht. Op basis van die resultaten kan een docent mede bepalen welke onderdelen van een leerdoel hij verplicht stel voor een (groep) student(en). Zodoende kan hij voor iedere student een passende leerroute inrichten.

Persoonlijke leerstijlen

24 groeit gestaag door naar een adaptieve leeromgeving. Het lesmateriaal op het platform wordt zodanig aangeboden dat het aansluit bij de kennis, leermotivatie en instructiebehoefte van de student. Er wordt rekening gehouden met verschillen in de benodigde sturing, de prestaties op verschillende cognitieniveaus (RTTI) en daarmee met de complexiteit van de opdrachten. Door variatie en gebruik van effectieve werkvormen (Marzano) doorloopt de student de volledige leercyclus, afgestemd op zijn persoonlijke leervoorkeuren.

Voor de praktisch ingestelde student

Studenten op het (v)mbo leren door te doen. Praktische opdrachten die worden voorzien van feedback zijn daarom het uitgangspunt op 24boost. Praktijk is daardoor leidend, theorie – bij voorkeur in multimediale vorm – volgt. Hierdoor ontstaat in het lesmateriaal een logische koppeling tussen de te leren vaardigheden en kennis..

Inzicht in voortgang

24boost biedt docenten, maar ook studenten inzicht in voortgang en resultaten. Een student kan direct zien welke successen hij behaald heeft, maar ook wat hij nog moet doen. De docent ziet in één oogopslag de inspanningen, voortgang en resultaten van zijn studenten en kan deze gegevens vergelijken. Hierdoor kan een docent het leerproces beter sturen, bijvoorbeeld door extra aandacht te schenken aan bepaalde onderwerpen die volgens de cijfers achterblijven in de resultaten. Of door extra uitdagende opdrachten te bieden over onderdelen waarop een student of groep hoog scoort.