Nieuws

Studiemeter Deviant toegankelijk via 24boost

Studenten die zowel Studiemeter als 24boost gebruiken hebben voortaan nog maar één inlogaccount nodig. De digitale leer- en werkomgevingen Studiemeter van Uitgeverij Deviant en 24boost van Courseweb bieden vanaf komend schooljaar gezamenlijk een single sign on (SSO) aan. Hierdoor hoeven studenten en docenten maar één keer in te loggen bij 24boost voor beide leeromgevingen. Daarnaast worden resultaten die behaald zijn in Studiemeter in 24boost gepresenteerd. Het is voor het eerst dat digitaal lesmateriaal van verschillende uitgeverijen toegankelijk wordt via één online leeromgeving.


http://vicinity.picsrv.net/1498/9916b0fc02c6b97767b1f434930817ce/22532/24boost.jpg

“24boost en Studiemeter vullen elkaar aan op het gebied van lesmateriaal”, vertelt directeur Jelle Pol van Uitgeverij Deviant. “Waar 24boost vooral praktijkgerichte vakken aanbiedt, kunnen studenten bij Studiemeter terecht voor hun algemene vakken zoals Nederlands en rekenen.” Naast aanvullingen zijn er ook overeenkomsten tussen Studiemeter en 24boost. “Het niveau van de student wordt in beide leeromgevingen als uitgangspunt genomen en niet het lesmateriaal. Hiermee leggen we de basis voor gepersonaliseerd onderwijs in de toekomst.”

Met de samenwerking is een eerste stap gezet in het vereenvoudigen van digitaal onderwijs voor het mbo. “Voor veel docenten is de overgang naar 100% digitaal onderwijs een grote stap. Er komt veel bij kijken en dan wil je als docent niet bezig zijn met allerlei verschillende inlogcodes”, zegt Pieter Ruempol, directeur van Courseweb. “Met 24boost willen we daarom één plek creëren waar studenten terecht kunnen voor al hun digitale lesmateriaal. Om zo digitaal onderwijs simpel te maken. We zijn enorm trots dat we deze stap samen met Uitgeverij Deviant zetten en dat we gezamenlijk, vanaf één locatie, een compleet aanbod digitaal lesmateriaal kunnen aanbieden aan het mbo.”

OVER STUDIEMETER
Studiemeter is een complete digitale leeromgeving waarbinnen Uitgeverij Deviant digitale leermiddelen aanbiedt. Op Studiemeter heeft de student binnen één omgeving toegang tot oefen- en toetsprogramma’s, methodeonafhankelijke niveautesten, examentrainers en educatieve games. Studiemeter wordt op termijn uitgebreid met Studiereader, waarin de papieren boeken in digitale, interactieve vorm worden aangeboden. Studiereader is voorzien van geavanceerde functionaliteiten, zoals individuele leerroutes, een planningstool en integratie van nieuwe technieken, zoals 3D, instructievideo’s, spraakherkenning en binnenkort de virtual classroom.

OVER 24BOOST
24boost is een open, digitale en adaptieve leer- en lesomgeving voor het (V)MBO. Het biedt anywhere, anytime en op any device lesmateriaal met activerende didactiek voor de praktisch ingestelde student. Deze real-life leeromgeving biedt studenten en docenten lesmateriaal dat interactief wordt ingezet in de vorm van opdrachten, theorie(bronnen) en toetsen en geeft de mogelijkheid tot het toevoegen van eigen materiaal. 24boost is in 2016 genomineerd voor een IPON Award. De jury betitelde 24boost als ‘een voorbeeld voor velen als het gaat om het volgen van de ontwikkeling van studenten’, zie www.24boost.nl. Op dit moment biedt 24boost onder andere lesmateriaal aan van Edu’Actief en Sarphati.

Nieuwe privacybeleid voor 24boost

Courseweb, aanbieder van 24boost, vindt het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Per 1 juni 2016 hebben wij daarom ons privacybeleid verder verbeterd zoals beschreven in ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden (specifiek voor het vo) afgesproken onder welke voorwaarden persoonsgegevens binnen leermiddelen in het primair en voortgezet onderwijs worden verwerkt. Courseweb onderschrijft dit convenant en past dit ook toe voor het beroepsonderwijs.

Het nieuwe privacybeleid van Courseweb treft u in onze Bewerkersovereenkomst. Deze Bewerkersovereenkomst vormt vanaf 1 juni 2016 onderdeel van de juridische afspraken die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn. Op onze webpagina over privacy kunt u de nieuwe Bewerkersovereenkomst en Privacy Bijsluiters raadplegen.

De essentie van de nieuwe voorwaarden is dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Courseweb is een ‘bewerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zullen wij altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.

In onze productspecifieke Privacy Bijsluiters leest u voor welke doeleinden welke persoonsgegevens in opdracht van de onderwijsinstelling worden verwerkt. Deze bijsluiters vormen een onderdeel van de Bewerkersovereenkomst.

Heeft u vragen over privacy en leermiddelen of ons nieuwe privacybeleid?

  • Op onze webpagina over privacy leest u precies hoe persoonsgegevens binnen onze digitale leer- en werkomgeving worden verwerkt. U treft hier ook de Bewerkersovereenkomst en Privacy Bijsluiter.
  • Op de website van onze brancheorganisatie GEU treft u antwoorden over veelgestelde vragen van onze brancheorganisatie.
  • Uiteraard kunt u met uw vragen over het gebruik van digitale leermiddelen uiteraard altijd terecht bij onze klantenservice via 0522-235244 of via e-mail: info@24boost.nl. Zij vertellen graag meer over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van digitale leermiddelen op scholen.

Jury IPON-award: ‘24boost voorbeeld voor velen'

Ondanks een prachtig juryrapport heeft 24boost helaas niet de IPON-award voor Innovatie van het leren in het mbo gewonnen. Die eer ging naar App4talent, dat samen met 24boost en Hair Level was genomineerd in deze categorie. De jury betitelt 24Boost echter wel als ‘een voorbeeld voor velen als het gaat om het volgen van de ontwikkeling van studenten’. En als het gaat om het maken en vormgeven van eigen lesmateriaal, is dit 24boost volgens de jury zelfs een voorloper. “We vinden het uiteraard jammer dat we niet gewonnen hebben, maar zijn blij met het rapport van de jury. Daarnaast motiveert het ons om 24boost verder door te ontwikkelen om, zoals de jury ook aangeeft, "een platform van formaat te worden”, aldus projectmanager Pieter Ruempol.

Hieronder het juryrapport:

24Boost heeft, als nieuwe speler op de markt, het afgelopen jaar flink aan de weg getimmerd. De aantrekkelijke lay-out van dit online platformstand 24boost ipon 2016
nodigt zowel studenten als leraren uit om eraan deel te nemen. 24Boost is een voorbeeld voor velen als het gaat om het volgen van de ontwikkeling
van studenten: deze is in één oogopslag zichtbaar. Bijtijds bijsturen is daardoor eenvoudig. Doordat je vooraf kunt meten wat een student
al kan en weet, wordt maatwerk binnen dit adaptieve platform mogelijk. Ook als het gaat om het maken en vormgeven van eigen lesmateriaal is
dit platform een voorloper. Het platform staat open voor iedereen die lesmateriaal digitaal aan wil bieden, dus zowel commerciële partijen
als docenten kunnen er gebruik van maken. Daarmee heeft 24Boost de potentie om uit te groeien tot een MBO platform van formaat en bedient
het ook de ‘nichemarkt’ van kleine opleidingen.